Satori Young Pianist All Qualified Category Winner List

Satori Young Pianist 2018
All Qualified Category
First Place winner  
PN/E10    Emiliano Landeros
PN/E10    Jaewon Min
PN/E11    Elizabeth Noh
PN/E13    Aaron Jimenez
PN/E16    Joanna Ahn
PN/E7    Jaelyn Kim
PN/E7    Victor Kim
PN/E8    Emma Lee
PN/E8    Rianne Paek
PN/E9    Kate Kim
PN/E9    Lena Lee
PN/E9    Vivian Noh
PN/EA7    Jaden Gilkes
PN/EA9    Abigail Han
PN/EB8    Brendan Park
PN/J10    Kenny Park
PN/J10    Lena Kim
PN/J10    Zoe Park
PN/J11    David Kim
PN/J12    Elissa Ahn
PN/J13    Jeah So
PN/J7    Lena Seo
PN/J8    Jacob Hong
PN/J9    Aiden Lee
PN/J9    Benjamin Lim
PN/JA7    Daniel Hajun Kim
PN/JB10    Zoe Park
PN/Q10    David Lim
PN/Q11    Kayla Kim
PN/Q11    Nadya Hitomi
PN/Q12    Jasmine Chao
PN/Q12    Roxana Olivier
PN/Q13    Melody Chang
PN/Q14    Ryan Kim
PN/Q16    JeaYun (Joseph) Kim
PN/Q17    Rojan Javaheri
PN/Q8    Ariel kuei
PN/Q9    Ara Kwon
PN/QA13    Melody Chang
PN/QA8    Caden Hemus
PN/QB10    Ashlyn Kim
PN/QB11    Nadya Hitomi
PN/QB12    Roxana Olivier
PN/QB8    Addison Kyle
PN/QC9    Clayton Fong
PN/QD9    Avery Tseng and Kimberly Zhang
Second Place winner  
PN/E10    Carolyne Lim
PN/E10    Joshua Hwang
PN/E11    Clarissa Choi
PN/E7    Atticus Kwok
PN/E8     Danica Kim
PN/E9    Luke Kang
PN/E9    Noah Hamin Koo
PN/E9    Olivia Jeong
PN/J10    Erwin Huertas
PN/J10    Kseniya Kim
PN/J11    Aiden Kim
PN/J13    Mounia Rahman
PN/J14    Joshua Ho
PN/J14    Maxmilion Song
PN/J15    Malina Adams
PN/J7    Hailey Lee
PN/J8    Autumn Dym
PN/J8    Jenna Zheng
PN/J9    Cayden Kim
PN/J9    Nathan Ho
PN/JB10    Jaden Park
PN/Q10    Annie Lam
PN/Q11    Yvonne Wu
PN/Q12    Allison Su
PN/Q13    Carson Yee
PN/Q14    Gina Lee
PN/Q14    Soh (Sandy) Kang
PN/Q15    Junah Kim
PN/Q16    Sondia Luong
PN/Q17    Paul Kim
PN/Q8    Kimberly Zhang
PN/Q9    Chloe Lee
PN/Q9    Marvin Wu
PN/QA13    David Yee
PN/QB10    Rory Qi
PN/QB12    Claire Lee
PN/QB16    Sondia Luong
PT/Q19    Ryan Kung, Colin Cho, David Yang
Third Place winner
PN/E7    Joshua Hszieh
PN/E7    Sophia Park
PN/E8    Kaitlyn Soh
PN/E9    Emily Song
PN/E9    Katie Song
PN/J11    Adam Lee
PN/J11    Joseph Pulaski
PN/Q10    Jordan Hemus
PN/Q10    Rory Qi
PN/Q12    Christopher Park
PN/Q12    Patrick Kang